Tehnička podrška i održavanje IT sistema

NTS pruža uslugu profesionalnog IT održavanja opreme i sistema kompanijama koji nemaju ili imaju svoj IT tim. U sklopu toga možemo vam ponuditi IT podršku za vaše laptopove, računare, servere, mrežne uređaje (rutere, svičeve, modeme), štampače, skenere, prateće softvere ...

Projektovanje i instalacija sistema

Praćenje novih IT trendova, opstanak na tržištu i konkurentnost uslovljavaju neizbežno korišćenje savremene hardverske opreme, postavljanje računarskih mreža i odgovarajuću softversku podršku u preduzećima različitog profila, bilo da je reč o malim preduzećima sa nekoliko zaposlenih i malim brojem računara ili o velikim kompanijama sa više stotina zaposlenih i računara.

Zaštita i bezbednost podataka

U današnje vreme poslovni podaci predstavljaju osnovno dobro jedne firme. Nezaštićeni podaci, pored toga što se mogu izgubiti otkazivanjem uređaja na kome su pohranjeni, predstavljaju i odličnu metu za hakere, ali i za nemarne ili zlonamerne zaposlene.

Odbair odgovarajuće IT opreme za rad

Izbor računara za poslovno okruženje je veoma složen proces. Na ovaj izbor utiče veliki broj činilaca, i potrebno je pažljivo planiranje pre nego što se pristupi procesu nabavke...

Udaljena podrška za zaposlene u radu na jedan "klik"....
Iznajmite prostor za čuvanje podataka na disku u (Cloud-u) uz mogućnost pristupa podacima sa različitih uređaja...
previous arrow
next arrow
Slider
O nama

Firma “NTS” IT Technical Support je specijalizovana za oblast informacionih tehnologija i nudi širok spektar usluga u tom domenu. Pre svega, radi se o visokom kvalitetu usluga kao i velikoj uštedi u novcu i resursima.Svi smo svedoci da angažovanje IT stručnjaka sa punim radnim vremenom mnogo košta a priroda posla je takva da nemate realnu potrebu za tim.

Računarske mreže

Na osnovu potreba i zahteva korisnika i nakon analize postojećeg sistema, razvićemo rešenje IT sistema koje je usklađeno sa potrebama i mogućnostima klijenata, a zasnovano na najsavremenijim tehnologijama

Tehnička podrška i servis

NTS pruža uslugu profesionalnog IT održavanja opreme i sistema kompanijama koji nemaju ili imaju svoj IT tim. U sklopu toga možemo vam ponuditi IT podršku za vaše laptopove, računare, servere, mrežne uređaje (rutere, svičeve, modeme), štampače, skenere, prateće softvere (Windows, Office, Antivirus)…

Konsultacije

Sve veća kompleksnost IT sistema zahteva sve više specijalističkih znanja, za šta ni velike kompanije nemaju dovoljno resursa. Korišćenje usluga NTS konsaltinga omogućava vam maksimalno iskorišćenje tehnologija u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva

NAŠI KLIJENTI

 

Računarsko-Informatičke usluge “NTS”  Beograd

PIB: 111084696

Matični broj: 65180111

Adresa: Prvomajska 114a

Račun: 160-523917-16 Banka Intesa