Sačuvajte sve vaše podatke u bezbednom i sigurnom prostoru i pristupajte im pomoću aplikacija za mobilne uređaje (Android, iPhone, Windows Phone) kao i sa personalnih računara (Windows,MacOS i Linux operativnim sistemima).

Serveri, kao deo informatičke opreme imaju jako važnu funkciju u poslovanju svake firme. Bilo to kao platforma za spremanje i obradu poslovnih informacija, razmenu dokumenata ili naprednih usluga kao što su smeštaj internet stranica, on-line aplikacija i e-commerce, dostupnost i stabilnost servera je važna jer direktno utiče na prihode firme.

Održavanje servera uključuje niz aktivnosti i procedura koje se redovno provode nad serverima kako bi oni optimalno i efikasno radili svoje zadatke.

U te aktivnosti spada i redovno nadgledanje dostupnosti servera i njegovih servisa od 00-24 te brza intervencija na otklanjanju poteškoća ako neki od servisa ili servera ne funkcioniše optimalno.

Među bitnim aktivnostima nalazi se redovna kontrola zapisa korištenja servisa (logova) kako bi se pravovremeno mogli detektovati problemi ili hakerski napadi i kako bi te posledice rešili pre eskalacije problema.

S obzirom na višegodišnje iskustvo u održavanju različitih servera i serverskih tehnologija te redovno održavanje, u mogućnosti smo održavati jednostavne server sisteme od samo jednog servera (hardware) i nekoliko servisa (software) pa sve do naprednih cloud rešenja koja uključuju servise na više servera i više lokacija.

Za sva pitanja možete nas kontaktirati na telefon: 064/844-1535 ili na e-mail: office@nts.rs