U današnje vreme poslovni podaci predstavljaju osnovno dobro jedne firme. Nezaštićeni podaci, pored toga što se mogu izgubiti otkazivanjem uređaja na kome su pohranjeni, predstavljaju i odličnu metu za hakere, ali i za nemarne ili zlonamerne zaposlene. Zaštita podataka zato mora da obuhvati zaštitu na više nivoa i da na adekvatan način zaštiti svaki pojedinačan deo mreže kako bi ona u celini bila zaštićena, jer lanac je jak koliko i njegova najslabija karika.

NTS korišćenjem sofvera i alata vodećih svetskih firmi na polju zaštite i sigurnosti računarskih sistema, može da otkloni svaki sigurnosni propust koji postoji ili može da nastane na vašem sistemu.

Rešenja za zaštitu su podeljena u nekoliko segmenata u skladu sa uređajima i okruženjem koje štite.

Za sva pitanja možete nas kontaktirati na telefon: 064/844-1535 ili na e-mail: office@nts.rs