Ukratko, VPN ili “virtualna privatna mreža”, je definisana kao interkonekcija lokalne mreže koja koristi sigurne (kriptovane) načine međusobne komunikacije, obično putem interneta. To znači da VPN produžava privatnu mrežu preko javne mreže (u našem slučaju, interneta), što omogućava korisnicima slanje i primanje osetljivih podataka, kao da su njihovi računari direktno spojeni na isti privatni LAN (lokalnu mrežu), iako, fizički, oni nisu u istoj mreži.

Ova informacija se može lakše razumeti ako vam pokažemo primer iz neke realne situacije. Recimo da treba da izmeniti veliku količinu informacija sa kolegom/prijateljem i program koji morate koristiti za ovaj prenos podataka zahteva da su vaši računari spojeni na istu mrežu.

Nažalost, vaš prijatelj/kolega je van grada i nije blizu svog računara. Najjednostavnije rešenje za vas je da konfigurišete VPN pristup vašoj mreži, tako da se vaš prijatelj/kolega spoji na vašu mrežu putem VPN-a. Na taj način, čini se kao da ste oboje spojeni na istu lokalnu mrežu i razmena informacija može biti izvršena vrlo jednostavno. Drugim rečima, VPN vam pomaže da se pretvarate da ste na lokalnoj mreži, čak i ako ste oboje spojeni samo na internet na različitim lokacijama.

Za sva pitanja možete nas kontaktirati na telefon: 064/844-1535 ili na e-mail: office@nts.rs