Projekt IT

Praćenje novih IT trendova, opstanak na tržištu i konkurentnost uslovljavaju neizbežno korišćenje savremene hardverske opreme, postavljanje računarskih mreža i odgovarajuću softversku podršku u preduzećima različitog profila, bilo da je reč o malim preduzećima sa nekoliko zaposlenih i malim brojem računara ili o velikim kompanijama sa više stotina zaposlenih i računara.

Samo projektovanje, instalacija, konfiguracija i održavanje takvih računarskih mreža zahteva kompetentne kadrove spremne da odgovore svim zahtevima savremenog poslovanja koje uključuje hardverska i softverska rešenja.

Sve je veći broj kompanija različitog profila koje se odlučuju za implementiranje računarske mreže u svoje poslovanje, čime se javlja potreba za osobama koje će se baviti održavanjem i upravljanjem takvim sistemima, tj. administratorom računarske mreže, a povećana potreba dovodi i do konstantnog rasta potražnje administratora računarskih mreža.

Izbor i nabavka računarske i mrežne opreme, projektovanje mrežne infrastrukture, konfigurisanje i održavanje mreže, kao i hardverska, softverska i korisnička podrška samo su neki od poslova koji se danas postavljaju pred svakog vlasnika firme.

NTS tim ima dugogodišnje iskustvo u projektovanju IT sistema i može da odgovori na sve izazove.Brzo,pouzdano i profesionalno.

 

Za sva pitanja možete nas kontaktirati na telefon: 064/844-1535 ili na e-mail: office@nts.rs